Bli Medlem

Vinterläger

Vi träffas och trivs

LÄS MER

Sommarläger

Träffas på tex västkusten

LÄS MER

Verksamheten

Vi finns här för er

LÄS MER

Medlemskap

*) För medlemskap som påbörjas efter den 1 augusti täcker den första årsavgiften även det efterföljande året.

FAMILJ 400,- / ÅR

Familjemedlemskapet omfattar alla i familjen. Ungdomar som för sin utbildning bor på annan adress innefattas också i familjemedlemskapet – även men kan om de så önskar ha ett eget enskilt medlemskap.

ENSKILD 200,- / ÅR

Medlemskapet för enskild vuxen. Ungdomar som flyttat hemifrån eller som av annan anledning önskar ett eget medlemskap kan också ha ett enskilt medlemskap från och med det år man fyller 16.

STÖD 200,- / ÅR

Ett medlemskap för dem som önskar stödja vår verksamhet utan att själva aktivt deltaga i den.

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP

Svensk Dysmeliförening | C/o Stig Jandrén | Rökvarnsvägen 25 | 762 93 Rö | Tel. 08-20 94 35

Dysmeli Medlem 220908

 

VI  DU LÄGGA TILL YTTERLIGARE MEDLEMMAR? ANGE ANTAL
Ange personnummer endast för dysmelist, för barn under 19 år, ange föd-år